Aconseguir l’ensenyament primari universal. Objectiu del Mil•leni Núm. 2eta:

By Esguard de Dona - dimarts, d’octubre 25, 2011


Escola a Beijin - Foto Carla AntoniniCada cop hi ha menys esperances per poder assolir aquesta fita pel 2015, tot i els avenços aconseguits. La pobresa és el veritable obstacle.

Tot i la bona notícia que,  malgrat que s’ha incrementat el nombre d’infants en edat escolar, el nombre de nins i nenes que no acaben l’escola va decréixer de manera que al 1999 eren 106 milions i al 2008 eren 69 milions.

Pel que fa específicament a les nenes, i en percentatge, va disminuir en 4 punts en aquest mateix període de temps, situant-se al 57 %, si bé al nord de l’Àfrica, el percentatge de nenes que no acaben l’escola primària es d’un 66 %

Quant a les diferències entre àrees rurals i urbanes, el nens d’àrees rurals tenen el doble de probabilitats de no acabar l’escola si es compara amb les àrees urbanes.

Malgrat tot és la pobresa el veritable obstacle que limita l’educació, i això afecta més a les nenes, ja que tenen 3,5 vegades més probabilitats de no acabar l’educació que les nenes de llars no pobres.  En pitjor situació encara es troben els discapacitats.
Foto: Jtneill

L’anàlisi sobre l’accés a l’educació dels infants discapacitats mostra que arreu tenen oportunitats molt més limitades i la relació entre discapacitat i patir marginació a l’educació es evident a tots el països amb indiferència del nivell de desenvolupament d’aquestos, fins el punt que països on estan a punt d’assolir l’objectiu d’educació primària universal, els discapacitats representen la majoria dels exclosos en rebre aquesta educació.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios