Millorar la salut materna: Objectiu del Mil•leni núm. 5

By Esguard de Dona - dissabte, d’octubre 29, 2011Foto: Oxfam East Africa

Per aconseguir-ho cal comptar amb serveis de salut reproductiva de qualitat.

Les causes principals de la mortalitat materna en regions en vies de desenvolupament són l’hemorràgia i l’hipertensió, que són les causants del 50 % d’aquestes morts; altres causes són la malària, el VIH / SIDA, i les malalties cardiovasculars.

Les hemorràgies per si soles són causa d’un terç de les morts, i són evitables amb un control i amb professionals de la salut capacitats. En aquestes regions només un 63 % dels parts (amb les dades disponibles que són del 2008) es duen a terme assistit per personal sanitari capacitat. Les àrees rurals  i urbanes no presenten gran diferències en aquest sentit.

L’atenció prenatal  ha millorat passant, en aquestes mateixes regions,  del 64 % l’any 1990 al 80 % l’any 2008, però la diferencia en la recepció d’aquesta atenció és molt marcada entre dones de baixos ingressos i d’alts ingressos (aquests últimes reben totes elles aquesta atenció).  En aquest tipus d’atenció prenatal si que  hi ha fortes diferències entre les àrees urbanes i rurals, on aquestes darreres lògicament surten perjudicades.

Només un 34 % de les dones en àrees rurals de les regions en vies de desenvolupament reben l’atenció recomanada durant l’embaràs, en les àrees urbanes aquest percentatge és del 67 %.
Dan Lundberg

S’ha produït un estancament en el nombre d’embarassos d’adolescents, s’havia aconseguit una disminució amb dades del 2000 però d’ença les xifres no es rebaixen significativament. Les causes més influents en aquesta perpetuació de les taxes d’embaràs d’adolescents són la pobresa i la manca d’educació. A més a les àrees rurals amb adolescents amb menys formació i més pobresa aquest tipus d’embarassos s’ha incrementat. Igualment l’ús d’anticonceptius es menor en aquestes joves.

L’ús dels mètodes anticonceptius per part de les dones avança molt lentament. I mostra grans diferències segons les regions.  La manca de planificació familiar ofereix com a realitat constatada un total de 75.000.000 d’embarassos no desitjats. Hi ha, a més a més, pocs fons per aquesta planificació familiar i per a millorar la salut reproductiva de les dones.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios