Reduir la mortalitat dels infants de menys de 5 anys.Objectiu del Mil•leni núm 4 4 –

By Esguard de Dona - dijous, d’octubre 27, 2011Foto: Julien Harneis
Amb les dades de 2008 es pot dir que als països desenvolupats s’ha situat en 72 de cada 1000 infants nascuts però les xifres generals no deixen de ser esgarrifoses malgrat que s’hagi avançat en aquesta fita.

L’any 2008 s’estima que van morir uns 8.800.000 infants, i cal dir que en relació al 1990 s’havia disminuït en un total de 3.650.000 infants, malgrat tot la xifra no deixa de ser una evidència de la magnitud del problema.

Una veu d’alarma s’aixeca però amb el xarampió. L’any 2008 es va arribar a cobrir amb les vacunes a un total del 81% de les regions en vies de desenvolupament, però la distribució no és regular en tots els territoris, hi ha fortes diferències. Durant l’any 2008 es feia servir una vacunació de dos dosis, però en països amb poca capacitat en els seus sistemes de salut només es vacuna una dosis. D’altre costat es imprescindible que els fons econòmics per poder dur a terme les vacunacions continuïn endavant, però les projeccions  actuals no són massa  encoratjadores; el risc és que hi hagi un increment de les morts. .
US AID en Bangladesh (2004)
La major part de les causes de mort es poden prevenir i evitar: Quatre són les malalties que van provocar el 43% de les morts infantils: pneumònia, diarrea, malària i SIDA.

Part d’aquest avanç s’ha produït a països pobres, com ara Bangladesh, Bolívia, Eritrea, República Democràtica Popular Lao, Malawi, Mongòlia i Nepal.  Dins l’Àfrica Subshariana és on hi ha una major tasa de mortalitat infantil, també és força greu al Sud d’Àsia.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios