Jornades Arqueològiques 2011 – Sessió dissabte 22 d’octubre. Matí

By Esguard de Dona - dimarts, d’octubre 25, 2011


Foto: Lluïs Capellades.


Protohistòria.
Comunicacions:

El jaciment Ibèric de Mas d’en Gual (El Vendrell, Baix Penedès)
De David Asensió Vilarò, Rafel Jornet Niella, Dani López Reyex i Jordi Morer de Llorenx (Món Iber Rocs, S.L.)
Jaciment situat a la banda sud del Vendrell a 5 km aproximat de la costa, amb 2400 m2 de dimensió.  Va ser excavat l’any 2005 en arqueologia preventiva. S’han documentat  extructures escavades al subsòl i algunes restes de murs de pedra en molt mal estat.  Es van descobrir 19 sitges, 7 forns metal•lúrgics, 13 fosses i 3 estructures de difícil interpretació, en una d’elles es va trobar la màscara grotesca de Mas d’en Gual, peça datada cap el 200 aC. Es tracta d’una terracota púnic que ja en el seu dia va causar un gran impacte en el món de l’arqueologia.
La cronologia de l’assentament correspon a un període de temps que va des del segle I aC fins al segle III aC.  El jaciment presenta analogies molt properes al de Les Guàrdies (El Vendrell) on també hi ha una  gran concentració d’estructures d’emmagatzematge i de les que pertanyen a la metal•lúrgia del ferro.
Es podrien trobar més restes en futures intervencions.

Darrers Treballs al xalet del Nin: Jaciment de Darró (Vilanova i la Geltrú)
De Juan Garcia Targa.
En base a les excavacions realitzades al 2003 i al 2006, per unes obres de transformació de la zona. Es van descobrir habitacions d’un assentament ibèric, que confirma la continuïtat fins la part alta del Turó de San Gervasi i les vessants de mar.

L’Agricultura al Gran Penedès des del Neolític a l’Època Romana. Un estat de la qüestió a través dels estudis carpològics.
De Dani López (Món Iber Rocs, S.L.), Ferran Antolín (Laboratori d’Arqueobotànica UAB; Becari JaePre vinculat al GASA, unitat associada al CSIC-IMF) i Natàlia Alonso (Departament d’Història U. Lleida)
Entorn a l’increment del coneixement sobre l’origen i l’evolució de l’agricultura a l’Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf.


Món Romà i Tardoantiguitat
Comunicacions.


La Vil•la Romana de la Teuleria dels Àlbers. (La Granada)
Xavier Bermúnez López i Óscar Varas Ranz (Tríade)
Excavació duta a terme al 2007. La part edificada correspon a una superfície aproximada de 0,5 Has.  S’han trobat zones d’emmagatzematge en sitges i dolis, i altres d’activitats productives com un lacus revestit d’opus signinum; destacant pel seu bon estat un forn de calç.
Hi ha també evidències d’un jaciment neolític i també d’època ibèrica.
Aquest jaciment és d’importància cabdal per entendre l’ocupació romana al Penedès.

La Creu de Coma-ruga Est (El Vendrell) Un centre productor alt-imperial al Penedès marítim.
De Iban Cabrelles Albareda. Arqueòleg.
En una intervenció amb motiu d’un projecte d’urbanització es va fer una excavació al 2004, en aquest indret. Es van trobar uns fonaments d’un petit establiment d’època alt-imperial que es difícil de data perquè es troba molt deteriorat.  Era un edifici de dimensions modestes i arquitectura senzilla, planta rectangular, subdividit en dues estances, una d’elles amb un dipòsit amb revestiment d’opus signinum.
Hi ha altres dos dipòsits exteriors de la mateixa natura i un camp de dolia.  Probablement estava dedicat a la producció de vi. L’enclavament fou abandonat definitivament en un moment no determinat del segle II dC.
Creu l’autor que aquests tipus d’enclavament pertanyen a una planificació productiva d’un fundus, probablement regits per una villa.

Intervenció Arqueològica d’Urgència a la Torrota del Moro (Laven-Subirats)
De Esther Medina Guerrero i Francesc X. Florensa i Puchol.
Investigació sotmesa a limitacions envers a les dimensions de l’àrea intervinguda, tot i ser un espai en perill de destrucció. També la seguretat ha restringit els sondeigs. Tot i que encara no es disposa de l’anàlisi dels material ceràmics, pertanyen a una fase ibèrica (segles VI – I aC), i a altre fase romana altimperial (segles I-III dC) relacionades amb el mur de 4.20 m. d’alçada existent.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios