Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi

By Esguard de Dona - dilluns, de setembre 05, 2011


S’estima que al voltant d’un milió de persones a l’any arreu del món moren per suïcidi, tot i que no tots els països realitzen veritables estadístiques al respecte.

El dia mundial per a la prevenció del suïcidi es celebra el dia 10 de setembre. La proposta és prendre consciència i estendre arreu que el suïcidi es pot prevenir, mitjançant la informació, l’educació, la formació y reduint el rebuig i la culpabilització. El lema d’enguany és Prevenir el Suïcidi en les Societats Multiculturals.

En l’actualitat tots els països són multiculturals, bé perquè  hi ha grups minoritaris – ja  siguin grups indígenes, immigrants, refugiats, o persones que cerquen asil polític – bé sigui perquè són països que estan formats per diferents grups ètnics (en molts casos grups que es troben dividits entre diversos països degut a  fronteres artificials). Per aquesta raó tots els països presenten avui dia una gran varietat de formes de vida, idees religioses i orígens ètnics, tots dins una mateixa societat.

Aquesta  realitat d’una societat multicultural demana un tractament de la prevenció del suïcidi on no es caigui en l’error de creure que les diferencies culturals objectives són l’explicació de les causes del suïcidi en cada grup, perquè de fet la cultura no és un element estàtic i mesurable, i molt menys el factor clau per explicar les causes profundes dels intents de suïcidi.

Cal tenir presents aspectes que no son propis d’una cultura, que són transculturals i que van lligats sovint a la percepció i a la vivència de qui els pateix. Són factors a tenir presents la manca de treball, la pobresa, l’opressió, la marginalitat, la culpabilització, el rebuig o el racisme.  És fa per tant necessari no centrar-nos en cercar les diferències culturals com a causes exclusives sinó  cercar les similituds.

Cal però ser molt curós a l’hora de cercar conclusions d’abast universal respecte a les causes i les seves repercussions sobre uns o altres grups. Cal ser conscient que un mateix factor pot variar la seva influència segons cada grup cultural concret.

Més enllà de la temàtica escollida per aquest any, les vies que es destaquen com adients per ajudar a prevenir el suïcidi es centren en que la persona es pugi sentir integrada, comptar amb suport, que hi hagi professionals de la salut i dels serveis social preparats en cada comunitat, que a través dels mitjans de comunicació es dugui a terme una tasca socialment educativa i oferir un adequat suport a les persones en risc.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios