C'MUN 2011 - Tràfic il·licit de béns culturals

By Esguard de Dona - divendres, de juliol 08, 2011

Còdex Calistí
foto de Certo Xornal.

Ahir es va fer públic el robatori del Còdex Calixtí ( un manuscrit original escrit entre el 1119 i el 1124 )   de la Catedral de Santiago de Compostel•la, posant en evidència que existeix un mercat potencial pel tràfic il•lícit de béns culturals, en aquest cas es parla d’un possible encàrrec per part d’un col•leccionista privat per disposar d’una peça única que és en realitat un patrimoni cultural de tots.  Serveixi aquesta circumstància per renovar les posts sobre els acords duts a terme a la C’MUN 2011 a Barcelona per part dels 400 universitaris que van participar en el Model de les Nacions Unides  (trobareu altres posts al respectes.

La traducció correspon a un document plantejat com a UNESCO per a potencia la detecció i lluita del tràfic il•lícit de béns culturals, així com estimular l’intercanvi regulat entre països per tal de posar a l’abast del major nombre de persones interessades (estudi o turisme) béns culturals que són per la seva rellevància un patrimoni material que cal protegir i conèixer.
C’mun El Model de les Nacions Unides de Barcelona
UNESCO
L’organització de les Nacions Unides  per a l’Educació, la Ciència i la Cultura
Tema: El tràfic il•lícit de Béns Culturals.


La conferència general de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura reconeix que el béns propietat cultural es important per la preservació del món de la cultura.  
Convençuda que el tràfic il•lícit de Bens Culturals empobreix, erosiona i destrueix la historia i l’herència de les nacions i amenaça la preservació de la cultura. 
Tenint en compte la Convenció sobre Mitjans per prohibir i  impedir la importació, exportació i transferència il•lícita de la Propietat de  Béns Culturals (1970), el Segon Protocol de la Convenció de l’Haia de 1954, la UNIDROIT, Convenció sobre el robatori i l’exportació il•legal d’objectes culturals (Roma 1995), i afegint-nos a les definicions de béns culturals, tràfic il•lícit,   entre d’altres citades als documents,
Adoptem la següent resolució:
1. Recordant que el problema de tràfic il•legal és a la vegada un problema domèstic i internacional;
2. Promovent ajuda financera per aquells països els quals tenen dificultats per implementar mesures per establir controls;
3. Encoratjant el préstec de béns culturals per a finalitats d’educació, restitució i devolució basades en l’acord entre entitats legalment reconegudes; 
4. Proposant que les discrepàncies entre dos països en relació a transaccions siguin resoltes mitjançant una tercera autoritat sota els auspicis d’UNESCO i amb el suport d’autoritats amb competència jurídica;
5. Suggerint que sobre el retorn d’objectes  de significació cultural per la seva ubicació geogràfica d’origen,, una part dels fons acumulats (per donació o per un altre manera) siguin retornats al primer país para ajudar-li.
6. Encoratjant als països perquè exhibeixin el seu llegat cultural en museus d’altres països per al seu estudi.
7. Suggerint que si un govern rebutja retornar articles obtinguts il•legalment, els països col•laboradors a plantejar la qüestió en altres fòrums de Nacions Unides com a punt d’interès, amb l’esperança de trobar una solució;
8. Cercant un major compromís dels països membres per regular el mercat internacional;
9. Fent una crida a l’adhesió a les dades de bases i inventaris preexistents de béns culturals
10. Convidant a les nacions que acullin objectes nacionals i culturals amb finalitats turístiques i educatives, per reforçar la supervisió estricta dels objectes comprats i tornar-los quan les condicions legals de comerç dels mateixos no es compleixi;
11. Recolzant la transferència del coneixement , incloent-hi els coneixements tècnics,  dels països amb més poder cap els altres, mitjançant  consultors, experts o comitès assessors, per tal d’ajudar a regular els delictes relacionats amb el tràfic (il•lícit de béns culturasl). 


Enllaç amb l’original en anglès. http://www.anue.org/cmun/cmun2011-res-unesco2.pdf

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios