Violència de Gènere: una realitat que entre tots podem canviar

By Esguard de Dona - dimecres, d’abril 06, 2011


Dissabte tindrà lloc el primer acte solidari contra la Violència de Gènere que es fa al Baix Penedès. El tema de la violència contra la dona -  com a conseqüència d’una concepció social tradicional,  segons la qual la dona estava situada per sota de l’home, aspecte que es feia visible d’una manera molt evident a través dels  drets legalment reconeguts a les dones – tot i que pot ser forà més exacte dir la manca de drets – requereix que tots homes i dones, grans i joves, s’hi afegeixin per rebutjar-la.

El concepte segons el qual la dona era un ésser inferior ve de molt lluny, i desgraciadament, grans filòsofs com Socrates, Plató o Aristotil van deixar tristes idees que defensaven que la dona era de fet un ésser inferior que requeria ser tutelada per un home ja fos el seu pare, ja fos el marit.

Aquestes concepcions es van reflectir a les lleis, i un somer repàs a les lleis romanes, per exemple, a la dona mitjançant el “conventio in manu” la posaven sota la potestat del marit de forma que era com la filla del marit i com la germana dels seus propis fills, els que la dona tingués, i si encara el marit estava sota la potestat del seu pare, llavor entrava a la família com a neta del pare del seu marit.

Avui es lluita contra aquestes idees perquè la dona no és un ésser posat sota la potestat d’un marit, però resta molt encara que fer.

Testimonis d’aquests canvis són les declaracions que des d'organismes internacionals com la ONU es venen fent per aconseguir que les lleis arreu del món i els comportaments socials vagin obrint pas a una relació home – dona basada en la cooperació, la col•laboració, el respecte i la igualtat formal i material.
Fer-se ressò d’algunes de les declaracions fetes pot ser molt adient de cara a l’acte que dissabte tindrà lloc com ara aquestes dites per Ban Ki Moon i per Asha-Rose Migiro
posted to Flickr 

BAN KI-MOON:  SECRETARIO GENERAL de l’ONU, Nascut a Corea del Sud.  Diplomàtic.
Hem de fer front comú, la violència contra la dona no pot ser tolerada, en cap forma, ni en capt context, ni en cap circumstància.
Els homes han d’ensenyar als demés que els veritables homes no violen, no oprimeixen a les dones i que el lloc de la dona no es només la llar o treballar al camp, sinó també les escoles, les oficines i les sales de reunió
Hi ha una veritat universal, aplicable atots els països, cultures i comunitats: la violència cotnra la dona mai és acceptable, mai es perdonable, mai es tolerable.

ASHA-ROSE MIGIRO,  VICESECRETARIA GENERAL, Nascuda a Tanzania advocada i política.
posted to Flickr
by Justis- og politidepartementet
Tota forma de violència contra la dona ha de terminar – des de la utilització de la violació com arma de guerra fins a l’ús de la violència per part d’un marit per aterrir a la seva dona dins la seva pròpia llar.
Més i més líders a tot el món s’uneixen a la lluita. Més i més persones entenen que qualsevol abús sobre qualsevol dona és intolerable.
Una dona no es troba fora del perill de la violència en lloc del món. El moment ha arribat pel moviment per a enfortir el compromís mundial per combatre aquesta plaga.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios